Tuesday, November 6, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.2 v4 - Fix Lag Cực Ngon Dành Cho Dân Cày Cuốc Và Máy Yếu.Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.2 v4 - Fix Lag Cực Ngon Dành Cho Dân Cày Cuốc Và Máy Yếu.

Dung lượng: 5Mb

Chức năng:

- Fix Lag Pro Dành Cho Dân Cày Rank Và Máy Yếu.

Giảm Nhẹ Data Game.

- Mod Tất Cả Người Chơi Trang Phục Mặc Định.

- Tăng Trải Nghiệm Mượt Mà Trên Máy Yếu.

- Vào Trận Nhanh.

- Ổn Định FPS.

Link tải: https://goo.gl/KMyCCA

Link dự phòng: https://goo.gl/82xDCf

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: