Friday, November 16, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.3 - Fix Lag, Giảm Đồ Họa Trong Trận 40% Và Giảm Data Game Tới 90%.Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.3 - Fix Lag, Giảm Đồ Họa Trong Trận 40% Và Giảm Data Game Tới 90%.

Dung lượng: 1-2Mb

Chức năng:

-- 3 Phiên Bản cho Máy Trung Bình, Yếu Và Cực Yếu.

Bản V1: Xóa Ảnh Game, Tối Ưu PFS, Giảm Đồ Họa Game 40%, Fix Lag 30%.

Bản V2: Xóa Ảnh Game, Mod Đồ Mặc Định, Tối Ưu PFS, Giảm Đồ Họa Game 40%, Fix Lag Tới 60%.

Bản V3: Xóa Tất Cả, Mod Đồ Mặc Định, Tối Ưu PFS, Giảm Đồ Họa Game 40%, Fix Lag Tới 90%.

Link tải:

Bản V1: https://goo.gl/zxQbY6

Bản V2: https://goo.gl/T9wDzX

Bản V3: https://goo.gl/T1ueYA

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: