Wednesday, November 14, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.3 Pro - Phiên Bản Tối Ưu Hóa Cho Máy Yếu Cực Kỳ PRO, Hết Giật LAG.Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.3 Pro - Phiên Bản Tối Ưu Hóa PRO Cho Máy Yếu Cực Kỳ PRO.

Dung lượng: 844KB

Chức năng:

- Giảm Đồ Họa Game.

- Xóa Thông Tin Người Chơi.

- Xóa SHOP.

- Xóa Vòng Quay.

- Xóa Đồ.

- MOD Đồ Nhân Vật Mặc Định.

- Xóa Tất Cả Banner Quảng Cáo.

- Tối Ưu Hóa Vào Trận Nhanh.

- Không Giật LAG.

Link tải: 


Bản FLPRO: https://goo.gl/ijy3Ka

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: