Monday, November 19, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.3 - Tăng FPS, Giảm Đồ Hoa, giảm Data Game, Vào Trận Nhanh, Mượt Mà...Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.3 - Tăng FPS, Giảm Đồ Hoa 50%, Giảm Data Game 95%, Vào Trận Nhanh, Mượt Mà...

Dung lượng: 1MB - 2MB

Chức năng:


- Fix Lag V1: Tăng FPS, Giảm Đồ Hoa 50%, Giảm Data Game 55%, Vào Trận Nhanh, Mượt Mà...

- Fix Lag V2: Tăng FPS, Giảm Đồ Hoa 50%, Giảm Data Game 75%, Vào Trận Nhanh, Mượt Mà...

- Fix Lag V2: Tăng FPS, Giảm Đồ Hoa 50%, Giảm Data Game 95%, Vào Trận Nhanh, Mượt Mà...


Link tải: 

- Fix Lag V1: https://goo.gl/w8EBgJ

- Fix Lag V2: https://goo.gl/ciF335

- Fix Lag V3: https://goo.gl/tnY5ut

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: