Friday, November 23, 2018

Fix Lag Free Fire 1.24.4 - 3 Phiên Bản Fix Lag PRO - Giảm Đồ Họa, Tích Hợp FPS Cao, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định


Thông tin: Fix Lag Free Fire 1.24.4 - 3 Phiên Bản Fix Lag PRO - Giảm Đồ Họa, Tích Hợp FPS Cao, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định

Dung lượng: 1Mb

Chức năng:


- File Fix Lag Free Fire V1: Xóa Banner, Xáo Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game, Tích Hợp FPS Cao, Giảm Đồ Họa 50%, Vào Trận Nhanh.


- File Fix Lag Free Fire V2: Xóa Banner, Xóa Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game,  Xóa Đồ Shop, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định, Tích Hợp FPS Cao, Giảm Đồ Họa 50%, Vào Trận Nhanh.

- File Fix Lag Free Fire V3: Xóa Banner, Xóa Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game, Xóa Thông Tin Người Chơi, Xóa Shop, Xóa Vòng Quay May Mắn, Xóa Balo, Giáp, Mũ Trong Game, Xóa Đồ Game, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định, Tích Hợp FPS Cao, Giảm Đồ Họa 50%, Vào Trận Nhanh.

- App Fix Lag: Tăng Ram, Tăng Độ Mượt Cho Máy.
Link tải:

- File Fix Lag Free Fire V1https://goo.gl/QKcrK3

- File Fix Lag Free Fire V2: https://goo.gl/3vYELz

- File Fix Lag Free Fire V3: https://goo.gl/Wa2Bq9

- App Fix Lag: https://goo.gl/UEHAiJ

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: