Wednesday, November 21, 2018

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.25.1.2 - 2 PHIÊN BẢN FIX LAG CỰC NGON CHO ANH EM.

Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.25.1.2 - 2 PHIÊN BẢN FIX LAG CỰC NGON CHO ANH EM.

Dung lượng: 5-7Mb

Chức năng:


 - Fix Lag.

- Xóa Những Thứ Không Cần Thiết.

- Map Được Tối Ưu Hóa Mượt Mà.

- Vào Trận Nhanh.

- Không Lỗi Hay Khóa Nick

Link tải: 

FL1: https://goo.gl/iTqzxj

FL2: https://goo.gl/2MUB6r

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: