Thursday, November 8, 2018

Fix Lag Liên Quân Mobile 1.25.1.2 - Tối Đa Hóa Map Giúp Combat Mượt, Tăng FPS Map 5v5.Thông tin: Fix Lag Liên Quân Mobile 1.25.1.2 -  Tối Đa Hóa Map Giúp Combat Mượt, Tăng FPS Map 5v5.

Dung lượng: 11Mb

Chức năng:

- Map Được Tối Ưu Nhất.

- Fix Lag Mượt Mà.

- Giảm Ping

- Tăng FPS.

- Không Lỗi Hay Khóa ACC.

- Vào Trận Không Trễ.


Link tải: https://goo.gl/4fE8Yg

Hướng dẫn sử dụng: 

- Như video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: