Wednesday, November 28, 2018

MOD MENU HACK FREE FIRE 1.24.4 - ĐẠN CHÙM, KHÔNG GIẬT, THAY ĐẠN NHANH, KHÔNG CẦN GG.Thông tin: MOD MENU HACK FREE FIRE 1.24.4 - ĐẠN CHÙM, KHÔNG GIẬT, THAY ĐẠN NHANH, KHÔNG CẦN GG.

Dung lượng: 3kb

Chức năng:

+ Nhảy Cao.

+ Không Giật.

+ Khóa Vị Trí.

+ Dí Tâm.

+ Tất Cả Nhân Vật Là Đàn Ông

+Tất Cả Nhân Vật Là Đàn Bà.

+ Bắn Trên Nước.

+ Đi Xuyên Tường.

+ Bắn Đạn Chùm.

+ Antiband.Link tải:

Link tải Virual Xposed: https://goo.gl/SGkrdn

Link tải Mod Menu Hack: https://goo.gl/CzdtPK

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: