Monday, November 26, 2018

SCRIPT FREE FIRE 1.24.4 - 3 SCRIPT LỰA CHỌN CHO AE ĐI RANK KHÔNG KHÓA NICK 100%Thông tin: SCRIPT FREE FIRE 1.24.4 - 3 SCRIPT LỰA CHỌN CHO AE ĐI RANK KHÔNG KHÓA NICK 100%

Dung lượng: 3Kb

Chức năng:

+ Script By Pass AntiBand Chống Khóa Nick Cao Cấp.

+ Script Có Đạn Chùm: Đạn Chùm, Không Giật, Xóa Sương Mù, Xóa Cây, Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank, Anti Mìn, Auto Heasdhot, Ăng Ten.

+ Script Không Có Đạn Chùm: Không Giật, Xóa Sương Mù, Xóa Cây, Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank, Anti Mìn, Auto Headshot, Ăng Ten.

+ Script Tải Lên 1.24.4: Người Trắng, Không Giật, Xóa Cây, Xóa Cỏ, Bước Đệm Ngã, Đi Xuyên Tường, Người Khổng Lồ.


Link tải:

+ Script By Pass AntiBand Chống Khóa Nick Cao Cấp: https://goo.gl/PfGiFS

+ Script Có Đạn Chùm: https://goo.gl/QUwEGz

+ Script Không Có Đạn Chùm: https://goo.gl/32ajmC

+ Script Tải Lên 1.24.4: https://goo.gl/7tD7DW

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: