Sunday, December 9, 2018

FIX LAG FREE FIRE OB12 PRO - GIẢM ĐỒ HỌA, XÓA HIỆU ỨNG GAME, TÍCH HỢP FPS CAO,....Thông tin:FIX LAG FREE FIRE OB12 PRO - GIẢM ĐỒ HỌA, XÓA HIỆU ỨNG GAME, TÍCH HỢP FPS CAO,....

Dung lượng: 1Mb

Chức năng:


- File FLOB12v4: Xóa Hiệu Ứng Động, Xóa Banner, Xáo Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game, Tích Hợp FPS Cao, Giảm Đồ Họa, Vào Trận Nhanh, Giảm Ping, Không Đứng Hình, Không Khóa Nick.

- File FLOB12v5: Xóa Banner, Xóa Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game,  Xóa Đồ Shop, Xóa Balo, Giáp, Mũ Trong Game, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định, Tích Hợp FPS Cao, Giảm Đồ Họa, Vào Trận Nhanh, Giảm Ping, Không Đứng Hình, Không Khóa Nick.

- File FLOB12v3: Xóa Banner, Xóa Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game,  Xóa Tủ Đồ, Xóa Balo, Giáp, Mũ Trong Game, Xóa Đồ Game, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định, Tích Hợp FPS Cao, Giảm Đồ Họa, Vào Trận Nhanh, Giảm Ping, Không Đứng Hình, Không Khóa Nick.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.

Link tải:

- File FLOB12V4, FLOB12V5, FLOB12V6: http://bit.ly/2G7qgXJ


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: