Tuesday, December 18, 2018

FIX LAG FREE FIRE OB12 V10, V11 - FIX LAG DÀNH CHO MÁY YẾU VÀ CỰC YẾU.


Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB12 V10, V11 - FIX LAG DÀNH CHO MÁY YẾU VÀ CỰC YẾU.

Dung lượng: 200kb - 300kb

Chức năng:


- File FLFFOB12V10: Xóa Banner, Quảng Cáo Trong Game, Xóa Trang Phục Mở Rộng, Xóa Khung Viền Tủ Đồ, Xóa Hiệu Ứng Linh Tinh Trong Game, Tối Ưu Hóa Đồ Họa Cao, Mod FPS Cao, Mod Ping Ổn Định, Không Đứng Hình, Không Lỗi Chơi Team, Mod Nhân Vật Mặc Định, Mod Quần Áo Mặc Định, Xóa Trang Phục Trong Game...

- File FLFFOB12V11: Xóa Tủ Đồ, Xóa Banner, Quảng Cáo Trong Game, Xóa Trang Phục Mở Rộng, Xóa Khung Viền Tủ Đồ, Xóa Hiệu Ứng Linh Tinh Trong Game, Tối Ưu Hóa Đồ Họa Cao, Mod FPS Cao, Mod Ping Ổn Định, Không Đứng Hình, Không Lỗi Chơi Team, Mod Nhân Vật Mặc Định, Mod Quần Áo Mặc Định, Xóa Trang Phục Trong Game...

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.

Link tải:

- File FLFFOB12V9 và FLFFOB12V10: http://bit.ly/2PJAEV1


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: