Thursday, December 6, 2018

FIX LAG FREE FIRE OB12 V1.25.5 - TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA, TĂNG FPS, MOD NHÂN VẬT, TRANG PHỤC.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB12 V1.25.5 - TỐI ƯU HÓA ĐỒ HỌA, TĂNG FPS, MOD NHÂN VẬT, TRANG PHỤC.

Dung lượng: 1Mb

Chức năng:


- File FLOB12v1: Xóa Banner, Xáo Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game, Tích Hợp FPS Cao, Tối Ưu Hóa Đồ Họa, Vào Trận Nhanh, Giảm Ping, Không Đứng Hình, Không Khóa Nick.

- File FLOB12v2: Xóa Banner, Xóa Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game,  Xóa Đồ Shop, Xóa Balo, Giáp, Mũ Trong Game, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định, Tích Hợp FPS Cao, Tối Ưu Hóa Đồ Họa, Vào Trận Nhanh, Giảm Ping, Không Đứng Hình, Không Khóa Nick.

- File FLOB12v3: Xóa Banner, Xóa Quảng Cáo, Xóa Hình Ảnh Game,  Xóa Tủ Đồ, Xóa Balo, Giáp, Mũ Trong Game, Xóa Đồ Game, Mod Nhân Vật Và Đồ Mặc Định, Tích Hợp FPS Cao, Tối Ưu Hóa Đồ Họa, Vào Trận Nhanh, Giảm Ping, Không Đứng Hình, Không Khóa Nick.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLOB12v1: https://goo.gl/6KsW3P

- File FLOB12v2https://goo.gl/rFmsn3

- File FLOB12v3https://goo.gl/2gmBt8


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: