Monday, December 17, 2018

FIX LAG FREE FIRE OB12 V9 - MOD FPS CAO, XÓA ẢNH GAME, TRANG PHỤC MỞ RỘNG, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB12 V9 - MOD FPS CAO, XÓA ẢNH GAME, TRANG PHỤC MỞ RỘNG, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

Dung lượng: 400kb

Chức năng:


- File FLFFOB12V9: Xóa Banner, Quảng Cáo Trong Game, Xóa Trang Phục Mở Rộng, Xóa Khung Viền Tủ Đồ, Xóa Hiệu Ứng Linh Tinh Trong Game, Tối Ưu Hóa Đồ Họa Cao, Mod FPS Cao, Mod Ping Ổn Định, Không Đứng Hình, Không Lỗi Chơi Team...

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLFFOB12V9: http://bit.ly/2SSLVEh


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: