Saturday, December 15, 2018

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MÙA ĐÔNG KỲ THÚ - HẾT LAG, MƯỢT NHƯ LINK 22 PHÚT.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MÙA ĐÔNG KỲ THÚ - HẾT LAG, MƯỢT NHƯ LINK 22 PHÚT.

Dung lượng: 2Mb

Chức năng:


- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MÙA ĐÔNG KỲ THÚ: FIX LAG, XÓA HÌNH ẢNH THỪA, XÓA ICON HIỆU ỨNG CHIÊU, XÓA ÂM THANH, MAP DUNG LƯỢNG NHỎ, TỐI ƯU FPS GIÚP GAME MƯỢT MÀ.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLLQ1521: http://bit.ly/2rABmdz


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: