Monday, December 17, 2018

HACK FREE FIRE OB12 1.25.X - ONE HIT, ANTENNA, KHÔNG GIẬT, ĐẠN CHÙM, ....


Thông tin: HACK FREE FIRE OB12 1.25.X - ONE HIT, ANTENNA, KHÔNG GIẬT, ĐẠN CHÙM, ....

Dung lượng: 5kb

Chức năng:

TAB TẢI LÊN VÀ SCRIPT DỄ DÀNG BẬT TẮT TRONG 1 NỐT NHẠC.

- ONE HIT (NEW)

- ATENNA  (NEW)

- BẮN NHANH 3X - FAST FIRE 3X (NEW)

- NHẢY CAO 2X - HJIG JUMP 2X (NEW)

- BƠI NHANH 2X - SPEED SWIMMING 2X (NEW)

- LƯỚT VÁN NHANH 2X - SPEED WINDSURFING 2X (NEW)

- BÒ NHANH 2X - SPEED CRAWL 2X (NEW)

- MỞ KHÓA THIẾT BỊ - UNLOCK IMEI ANTIBAND (NEW)

- XÓA SƯƠNG MÙ (NEW)

- TĂNG DAMAGE MAX - HIGH DAMAGE (NEW)

- CHẠY NHANH 2X - SPEED RUN 2X

- DÍ TÂM - AIM BOT

- ĐẠN CHÙM 10X - RAIN BULLEST 10X

- KHÔNG GIẬT MỚI - NO RECOIL NEW

- TÀNG HÌNH - GHOST MODE

- NGƯỜI ĐEN/TRẮNG - BLACK/WHITE BODY

- AUTO HEASHOT 100%

- XÓA CÂY - NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- ĐỘ NHẠY TÂM - AIM SENSITIVITY.

- NGÃ KHÔNG MẤT MÁU - NO FAIL DAMAGE.Link tải: 

OB12FULLV5 + HACK ONE HIT.lua: http://bit.ly/2Lpb9I8

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video


Previous Post
Next Post

post written by:

3 comments: