Wednesday, December 12, 2018

HACK FREE FIRE OB12 1.25.X - TAB TẢI LÊN ĐẠN CHÙM 10X, KHÔNG GIẬT MỚI, TÀNG HÌNH, AUTO HEADSHOT....


Thông tin: HACK FREE FIRE OB12 1.25.X - TAB TẢI LÊN ĐẠN CHÙM 10X, KHÔNG GIẬT MỚI, TÀNG HÌNH, AUTO HEADSHOT....

Dung lượng: 14kb

Chức năng:

TAB TẢI LÊN DỄ DÀNG BẬT TẮT TRONG 1 NỐT NHẠC.

- ĐẠN CHÙM 10X - RAIN BULLEST 10X

- KHÔNG GIẬT MỚI - NO RECOIL NEW

- TÀNG HÌNH - GHOST MODE

- NGƯỜI ĐEN/TRẮNG - BLACK/WHITE BODY

- AUTO HEASHOT 100%

- XÓA CÂY - NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- ĐỘ NHẠY TÂM - AIM SENSITIVITY.

- NGÃ KHÔNG MẤT MÁU - NO FAIL DAMAGE.


Link tải: http://bit.ly/2rxariJ


Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: