Friday, December 14, 2018

HACK FREE FIRE OB12 TAB TẢI LÊN V3 - UPDATE MỞ KHÓA THIẾT BỊ, XÓA SƯƠNG MÙ, TĂNG DAMAGE.....Thông tin: HACK FREE FIRE OB12 TAB TẢI LÊN V3 - UPDATE MỞ KHÓA THIẾT BỊ, XÓA SƯƠNG MÙ, TĂNG DAMAGE.....

Dung lượng: 15kb

Chức năng:

TAB TẢI LÊN DỄ DÀNG BẬT TẮT TRONG 1 NỐT NHẠC.

- MỞ KHÓA THIẾT BỊ - UNLOCK IMEI ANTIBAND (NEW)

- XÓA SƯƠNG MÙ (NEW)

- TĂNG DAMAGE MAX - HIGH DAMAGE (NEW)

- CHẠY NHANH 2X - SPEED RUN 2X

- DÍ TÂM - AIM BOT

- ĐẠN CHÙM 10X - RAIN BULLEST 10X

- KHÔNG GIẬT MỚI - NO RECOIL NEW

- TÀNG HÌNH - GHOST MODE

- NGƯỜI ĐEN/TRẮNG - BLACK/WHITE BODY

- AUTO HEASHOT 100%

- XÓA CÂY - NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- ĐỘ NHẠY TÂM - AIM SENSITIVITY.

- NGÃ KHÔNG MẤT MÁU - NO FAIL DAMAGE.Link tải: 

OB12FULL + Chống Thoát Game + Mở Khóa Thiết Bị: http://bit.ly/2CdtdC9


Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: