Sunday, December 16, 2018

HACK FREE FIRE OB12 TAB TẢI LÊN V4 - BẮN NHANH, NHẢY CAO, BƠI NHANH, LƯỚT VÁN NHANH, BÒ NHANH...


Thông tin: HACK FREE FIRE OB12 TAB TẢI LÊN V4 - BẮN NHANH, NHẢY CAO, BƠI NHANH, LƯỚT VÁN NHANH, BÒ NHANH...

Dung lượng: 5kb

Chức năng:

TAB TẢI LÊN DỄ DÀNG BẬT TẮT TRONG 1 NỐT NHẠC.

- BẮN NHANH 3X - FAST FIRE 3X (NEW)

- NHẢY CAO 2X - HJIG JUMP 2X (NEW)

- BƠI NHANH 2X - SPEED SWIMMING 2X (NEW)

- LƯỚT VÁN NHANH 2X - SPEED WINDSURFING 2X (NEW)

- BÒ NHANH 2X - SPEED CRAWL 2X (NEW)

- MỞ KHÓA THIẾT BỊ - UNLOCK IMEI ANTIBAND (NEW)

- XÓA SƯƠNG MÙ (NEW)

- TĂNG DAMAGE MAX - HIGH DAMAGE (NEW)

- CHẠY NHANH 2X - SPEED RUN 2X

- DÍ TÂM - AIM BOT

- ĐẠN CHÙM 10X - RAIN BULLEST 10X

- KHÔNG GIẬT MỚI - NO RECOIL NEW

- TÀNG HÌNH - GHOST MODE

- NGƯỜI ĐEN/TRẮNG - BLACK/WHITE BODY

- AUTO HEASHOT 100%

- XÓA CÂY - NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- ĐỘ NHẠY TÂM - AIM SENSITIVITY.

- NGÃ KHÔNG MẤT MÁU - NO FAIL DAMAGE.Link tải: 

OB12FULLV4 + Chống Thoát Game + Mở Khóa Thiết Bị: http://bit.ly/2rBVtYG

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: