Friday, December 14, 2018

LINK TẢI FIX LAG FREE FIRE OB12 V8 - TỐI ƯU ĐỒ HỌA, MOD FPS CAO, PING ỔN ĐỊNH, KHÔNG ĐỨNG HÌNH.


Link tải:

- File FLOB12V8: https://goo.gl/r2cujq
Link dự phòng: https://goo.gl/3QfcmP


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: