Thursday, December 6, 2018

MOD MENU HACK FREE FIRE OB12 - NO RECOIL, FAST RELOAD, HIGH JUMP, ANTIBAND...Thông tin: MOD MENU HACK FREE FIRE OB12 - NO RECOIL, FAST RELOAD, HIGH JUMP, ANTIBAND...

Dung lượng: 10mb

Chức năng:

+ Nhảy Cao - High Jump.

+ Khóa Vị Trí - AIM Lock

+ Dí Tâm - Aim BOT

+ Tất Cả Nhân Vật Là Đàn Ông - Al Male.

+Tất Cả Nhân Vật Là Đàn Bà - All FM.

+ Thay Đạn Nhanh - Fast Reload.

+ Bắn Trên Nước - No Swimming.

+ Đi Xuyên Tường - Wall Hack.

+ Bắn Không Giật - No Recoil.

+ AntiBand.

Link tải:

Link tải Virual Xposed Mới Nhất: https://goo.gl/ECx63Z

Link Game Guardian Mới Nhất: https://goo.gl/o8LfFH

Link tải Mod Menu Hack: https://goo.gl/LshUYm

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: