Saturday, December 22, 2018

SCRIPT FREE FIRE FFOB12FULLV7 - NGƯỜI TRẮNG, ĐẤT ĐEN, THAY ĐẠN NHANH, ONE HIT....


Thông tin: SCRIPT FREE FIRE FFOB12FULLV7 - NGƯỜI TRẮNG, ĐẤT ĐEN, THAY ĐẠN NHANH, ONE HIT....

Dung lượng: 9kb

Chức năng:

TAB TẢI LÊN VÀ SCRIPT DỄ DÀNG BẬT TẮT TRONG 1 NỐT NHẠC.

- NGƯỜI TRẮNG - WHITE BODY  (NEW)

- ĐẤT ĐEN - BLACK LAND  (NEW)

- THAY ĐẠN NHANH - FAST RELOAD  (NEW)

- VÔ HẠN ĐẠN -  UNLIMITED AMMOR 

- KHÔNG GIẬT MỚI - NO RECOIL 

- NHẢY CAO 5X - HJIG JUMP 5X 

- ONE HIT 

- ATENNA

- BẮN NHANH 3X - FAST FIRE 3X 

- BƠI NHANH 2X - SPEED SWIMMING 2X 

- LƯỚT VÁN NHANH 2X - SPEED WINDSURFING 2X 

- BÒ NHANH 2X - SPEED CRAWL 2X 

- MỞ KHÓA THIẾT BỊ - UNLOCK IMEI ANTIBAND 

- XÓA SƯƠNG MÙ 

- TĂNG DAMAGE MAX - HIGH DAMAGE

- CHẠY NHANH 2X - SPEED RUN 2X

- DÍ TÂM - AIM BOT

- ĐẠN CHÙM 10X - RAIN BULLEST 10X

- TÀNG HÌNH - GHOST MODE

- NGƯỜI ĐEN/TRẮNG - BLACK/WHITE BODY

- AUTO HEASHOT 100%

- XÓA CÂY - NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE

- ĐỘ NHẠY TÂM - AIM SENSITIVITY.

- NGÃ KHÔNG MẤT MÁU - NO FAIL DAMAGE.


Link tải: 

- FILE OB12FULLV7:  http://bit.ly/2QLE7aP

- FILE MỞ KHÓA THIẾT BỊ: https://goo.gl/FhDMHk


- FILE CHỐNG OUT GAME: https://goo.gl/PDeopY


- FILE ATENNA: http://bit.ly/2GzFxR7

- GAME GUARDIAN FIX 105/106: https://goo.gl/4vnWsK

- VIRUAL XPOSED FIX: https://goo.gl/BtA3un

- CÁCH DÙNG GG KHÔNG ROOT: https://youtu.be/hxygsp_mAeg

Hướng dẫn sử dụng:

- Như VideoPrevious Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: