Sunday, December 2, 2018

SCRIPT FREE FIRE OB11 RANK KÍN V6 - TĂNG ĐIỂM RANK, AUTO HEASHOT, ĐẠN CHÙM, NGƯỜI TRẮNG.Thông tin: SCRIPT FREE FIRE OB11 RANK KÍN V6 - TĂNG ĐIỂM RANK, AUTO HEASHOT, ĐẠN CHÙM, NGƯỜI TRẮNG.

Dung lượng: 3Kb

Chức năng:

+ Script By Pass V6  Chống Lỗi OUT Game AntiBand Chống Khóa Nick Cao Cấp.


+ Script Rank Kín V6: Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank 25%, Anti Mìn, Auto Headshot 80%, Ăng Ten, Không Giật, Xóa Sương Mù.

+ Script Rank Kín V6 CD: Đạn Chùm, Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank 25%, Anti Mìn, Auto Headshot 80%, Ăng Ten, Không Giật, Xóa Sương Mù.

+ Script Tải Lên 1.24.4 Hỗ Trợ: Người Trắng, Không Giật, Xóa Cây, Xóa Cỏ, Bước Đệm Ngã, Đi Xuyên Tường, Người Khổng Lồ.


Link tải:

+ By Pass AntiBand Chống Lỗi Và Chống Khóa Nick Cao Cấp V6:  https://goo.gl/QqXSaj

+ Script Rank Kín V6 Có Đạn Chùm:  https://goo.gl/DQDKgx

+ Script Rank Kín V6: https://goo.gl/1xhLgP

+ Script Tải Lên 1.24.4 Hỗ Trợ:  https://goo.gl/G6k5Dv

+ Link Game Guardian: https://goo.gl/pGcBrK

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: