Tuesday, December 4, 2018

SCRIPT FREE FIRE OB11 RANK KÍN V7 - FIX DAMAGE ẢO ĐẠN CHÙM, FIX TĂNG DAMAGE 15%, TĂNG ĐIỂM RANK 30%....Thông tin: SCRIPT FREE FIRE OB11 RANK KÍN V7 - FIX  DAMAGE ẢO ĐẠN CHÙM, FIX TĂNG DAMAGE 15%, TĂNG ĐIỂM RANK 30%....

Dung lượng: 3Kb

Chức năng:

+ Script By Pass V7  Chống Lỗi OUT Game AntiBand Chống Khóa Nick Cao Cấp Và Mở Khóa Thiết Bị Bị Khóa.


+ Script Rank Kín V7: Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank 30%, Anti Mìn, Auto Headshot 80%, Ăng Ten, Không Giật, Xóa Sương Mù, Dí Tâm, Tăng Damage 15%.

+ Script Rank Kín V7 CD: Đạn Chùm, Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank 30%, Anti Mìn, Auto Headshot 80%, Ăng Ten, Không Giật, Xóa Sương Mù, Dí Tâm, Tăng Damage 15%.

+ Script Rank Kín V7 NT: Người Trắng, Trời Tối, Xóa Cỏ, Tăng Điểm Rank 30%, Anti Mìn, Auto Headshot 80%, Ăng Ten, Không Giật, Xóa Sương Mù, Dí Tâm., Tăng Damage 15%.

+ Script Tải Lên 1.24.4 Hỗ Trợ: Người Trắng, Không Giật, Xóa Cây, Xóa Cỏ, Bước Đệm Ngã, Đi Xuyên Tường, Người Khổng Lồ.Link tải:

Link By Pass AntiBand Chống Lỗi, Mở Khóa Thiết Bị Và Chống Khóa Nick Cao Cấp V7: https://goo.gl/fRRuy8  

Link Script Rank Kín V7 Đạn Chùm: https://goo.gl/ixExP2

Link Script Rank Kín V7 Người Trắng: https://goo.gl/Xnj8Ut

Link Script Rank Kín V7: https://goo.gl/UtY6Ld

+ Link Scipt Tải Lên 1.24.4 Hỗ Trợ:  https://goo.gl/G6k5Dv

+ Link Game Guardian Mới Nhất: https://goo.gl/pGcBrK

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: