Saturday, December 29, 2018

SCRIPT FREE FIRE OB12 TẢI LÊN V10 - BĂNG ĐẠN VÔ HẠN, DÍ TÂM PRO, ONE HIT, THAY ĐẠN NHANH...


LINK TẢI

- FILE OB12FULLV10: http://bit.ly/2CFeuQv
LINK DỰ PHÒNG: http://bit.ly/2QbfnUq

- FILE ATENA: http://bit.ly/2GK7dmv
LINK DỰ PHÒNG: http://bit.ly/2Qbfhfw

- FILE CHỐNG OUT GAME: https://goo.gl/ezPh46
LINK DỰ PHÒNG: http://bit.ly/2V8rtkI

- GAME GUARDIAN FIX 105/106: https://goo.gl/4vnWsK


- VIRUAL XPOSED FIX: https://goo.gl/BtA3un
Previous Post
Next Post

post written by:

2 comments:

  1. ad ơi, khi chạy xong ăng ten thì chỉ có ở ngoài phòng thấy thôi vào game sẽ bị sửa lại bình thường, từ đó trở đi sẽ vẫn bình thường chứ không có ằng ten được

    ReplyDelete
  2. ăng ten không hoạt động nhé ad, thi thành kịch bản ăng ten xong thì chỉ có ngay lúc đó thôi, vào game bị sửa lại bình thường ngay.

    ReplyDelete