Saturday, December 8, 2018

SCRIPT FREE FIRE OB12 V1.25.5 - KHÔNG GIẬT 100%, TÀNG HÌNH, NGƯỜI TRẮNG... FILE TẢI LÊN DỄ DÀNG SỬ DỤNGThông tin: SCRIPT FREE FIRE OB12 V1.25.5 - KHÔNG GIẬT 100%, TÀNG HÌNH, NGƯỜI TRẮNG... FILE TẢI LÊN DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Dung lượng: 1Mb

Chức năng:

- No Recoil 100%  - Bắn Không Giật 100%


- No Tree -  Xóa Cây: -1

- Night Mode - Trời Tối: -1

- Sensitivity AIM - Độ Nhạy Tâm: 200 - 1000

- Ghost Mode - Tàng Hình: 1 - 900


- White/ Black Body - Người Trắng/ Người Đen: 999 or -999

- Auto Heashot 100%: 0

- No Fail Damage - Ngã Không Mất Máu: - 25


Link tải Script: http://bit.ly/2RICOWP


Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.

Previous Post
Next Post

post written by:

2 comments: