Wednesday, December 12, 2018

SCRIPT FREE FIRE RANK KÍN V10 - KHÔNG GIẬT, ĐẠN CHÙM, TĂNG DAMAGE 40%, TĂNGĐIỂM RANK, CHẠY NHANH, NHẢY CAO.Thông tin: SCRIPT FREE FIRE RANK KÍN V10 - KHÔNG GIẬT, ĐẠN CHÙM, TĂNG DAMAGE 40%, TĂNGĐIỂM RANK, CHẠY NHANH, NHẢY CAO.

Dung lượng: 2kb

Chức năng:


- Mini Script Rank Kín V10 V10: Người Trắng, Ăng Ten, Xóa Cỏ, Không Giật, Dí Tâm, Tăng Damage Body, Tăng Damage Súng, Tăng Điểm Rank, Nhảy Cao, Chạy Nhanh, Thay Đạn Nhanh....

- Script Đạn Chùm Tải Lên.

- Script Tổng Hợp.

Link Tải: http://bit.ly/2QrNXyr

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: