Monday, December 3, 2018

SCRIPT HACK FREE FIRE OB11 1.24.X/1.23.X - 130 SCRIPT HACK FREE FIRE ĐÃ ĐỦ CHƯA?Thông tin: SCRIPT HACK FREE FIRE OB11 1.24.X/1.23.X - 130 SCRIPT HACK FREE FIRE ĐÃ ĐỦ CHƯA?

Dung lượng: 3Kb

Chức năng:

+ By Pass AntiBand: Fix 105/106, Fix Out Game, Antiband, Up Scrore Rank,..


+ Edit Map: No Fog, No Grass, No Tree, No Baner, Night Mode, No Land, Up Land, Color Land.....

+ Edit Character: Color Body White/ Black/ Red, Anttenna, ......

+ Edit Guns: No Recoil, Fast Reload, Bullets Guns, Fast Fire, Aim Bot, Aim Lock....

+ All Hack: Ghost Mode, Ghost Car, Wall Hack, AntiBoom,....

Link tải:

+ Script 130MOD: https://goo.gl/z6oztj

+ Script Tải Lên 1.24.4 Hỗ Trợ:  https://goo.gl/G6k5Dv

+ Link Game Guardian NEW: https://goo.gl/pGcBrK

Hướng dẫn sử dụng:

- Như Video.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: