Friday, December 7, 2018

SCRIPT HACK FREE FIRE OB12 RANK KÍN V8 - NO RECOIL, ANTENNA, NO GRASS, UP SCORE RANK, AUTO HEADSHOT.

Thông tin: SCRIPT HACK FREE FIRE OB12 RANK KÍN V8 - NO RECOIL, ANTENNA, NO GRASS, UP SCORE RANK, AUTO HEADSHOT.

Dung lượng: 1Kb

Chức năng:

+ KHÔNG GIẬT - NO RECOIL.

+ ANTENNA - ĂNG TEN

+ NO GRASS - XÓA CỎ

+ UP SCORE RANK - TĂNG ĐIỂM RANK 10%

+ AUTO HEASHOT 70%.Link tải: 


+ Antiband V8: https://goo.gl/AjgoN5

Link dự phòng: https://goo.gl/Jo4Cjw


+ Script Rank Kín V8:  https://goo.gl/SKm5La

Link dự phòng: https://goo.gl/ss71Ge

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: