Tuesday, January 1, 2019

FIX LAG FREE FIRE 1.25.7 V18 - GIẢM TỐI ĐA ĐỒ HỌA, DATA GAME, TĂNG FPS VÀ FIX LỖI Ở CÁC BẢN TRUỐC0LINK TẢI:

- File FLFFOB12V18: http://bit.ly/2EYXSVn

- App Fix Lag Kết Hợp : https://goo.gl/8KRSkb
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: