Thursday, January 10, 2019

FIX LAG FREE FIRE 1.25.8 V23 - FIX HOÀN TOÀN LỖI MẤT NHÂN VẬT, PHÙ HỢP MÁY YẾU CHƠI MƯỢT
Thông tin: FIX LAG FREE FIRE 1.25.8 V23 - FIX HOÀN TOÀN LỖI MẤT NHÂN VẬT, PHÙ HỢP MÁY YẾU.

Dung lượng: 300kB

Chức năng:

- FIX HOÀN TOÀN LỖI MẤT NHÂN VẬT.

- XÓA TẤT CẢ MỌI THỨ CÓ THỂ XÓA.

- GIẢM TẤT CẢ MỌI THỨ CÓ THỂ GIẢM.

- FPS CAO, ỔN ĐỊNH, KHÔNG ĐỨNG HÌNH

- PHÙ HỢP CHO MÁY YẾU SINH LÝ.

- KÊT HỢP HOÀN HẢO VS GAME GUARDIAN VÀ KHÔNG GIAN ẢO.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLFFOB12V23: https://goo.gl/wT2wz7


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: