Friday, January 11, 2019

FIX LAG FREE FIRE 1.25.8 V24 - FIX LAG HOÀN HẢO THEO NHU CẦU CỦA ANH EM MÁY YẾU.


Thông tin: FIX LAG FREE FIRE 1.25.8 V24 - FIX LAG HOÀN HẢO THEO NHU CẦU CỦA ANH EM MÁY YẾU.

Dung lượng: 300kB

Chức năng:

- FIX LAG THEO NHU CẦU CỦA NGƯỜI CHƠI.

- FIX HOÀN TOÀN LỖI MẤT NHÂN VẬT.

- XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME, BẢNG HIỆU TRONG GAME.

- MOD NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH.

- XÓA HÌNH ẢNH, QUẢNG CÁO GAME.

- FPS CAO, ỔN ĐỊNH, KHÔNG ĐỨNG HÌNH

- PHÙ HỢP CHO MÁY YẾU SINH LÝ.

- KÊT HỢP HOÀN HẢO VS GAME GUARDIAN VÀ KHÔNG GIAN ẢO.

- CÒN NHIỀU TÍNH NĂNG KHÁC XIN MỜI COI VIDEO.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLFFOB12V24: https://goo.gl/nZ1aAu- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: