Saturday, January 12, 2019

FIX LAG FREE FIRE 1.25.8 V25 - FIX LAG NGON CHO MÁY TẦM TRUNG RAM 512 ĐẾN 1GB CHƠI MƯỢT MÀ.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE 1.25.8 V25 - FIX LAG NGON CHO MÁY TẦM TRUNG RAM 512 ĐẾN 1GB CHƠI MƯỢT MÀ.

Dung lượng: 189kB

Chức năng:

- FIX LAG THEO NHU CẦU CỦA NGƯỜI CHƠI.

- FIX HOÀN TOÀN LỖI MẤT NHÂN VẬT.

- GIẢM NHẸ TỦ ĐỒ.

- XÓA HÌNH ẢNH, QUẢNG CÁO GAME.

- FPS CAO, ỔN ĐỊNH, KHÔNG ĐỨNG HÌNH

- PHÙ HỢP CHO MÁY 1GB TẦM TRUNG.

- KÊT HỢP HOÀN HẢO VS GAME GUARDIAN VÀ KHÔNG GIAN ẢO.

- CÒN NHIỀU TÍNH NĂNG KHÁC XIN MỜI COI VIDEO.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLFFOB12V25: https://goo.gl/W5zP1p


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: