Monday, January 7, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB12 V21 - GIẢM ĐỒ TỐI ĐA HỌA GAME, FIX LỖI ĐỨNG HÌNH, FPS CAO, VÀO TRẬN NHANH.....FIX LAG FREE FIRE OB12 V21 - GIẢM ĐỒ TỐI ĐA HỌA GAME, FIX LỖI ĐỨNG HÌNH, FPS CAO, VÀO TRẬN NHANH.....


Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB12 V21 - GIẢM ĐỒ TỐI ĐA HỌA GAME, FIX LỖI ĐỨNG HÌNH, FPS CAO, VÀO TRẬN NHANH.....

Dung lượng: 1MB

Chức năng:

- XÓA QUẢNG CÁO.

- XÓA HIỆU ỨNG, HÌNH ẢNH.

- XÓA TRANG PHỤC MỞ RỘNG.

- GIẢM NHẸ TỦ ĐỒ.

- GIẢM ĐỒ HỌA GAME.

- TĂNG FPS.

- ỔN ĐỊNH PING.

- KHÔNG ĐỨNG HÌNH GIẬT LAG HAY NÓNG MÁY.

- KÊT HỢP HOÀN HẢO VS GAME GUARDIAN VÀ KHÔNG GIAN ẢO.

- FIX LỖI KHÔNG NHÌN THẤY NHÂN VẬT.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLFFOB12V21: http://bit.ly/2RbwP0l

- File Fix Lỗi Nhân Vật: http://bit.ly/2COlvi4

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: