Tuesday, January 8, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB12 V22 - XÓA TẤT CẢ MỌI THỨ, GIẢM TẤT CẢ MỌI THỨ, PHÙ HỢP CHO MÁY YẾU SINH LÝ.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB12 V22 - XÓA TẤT CẢ MỌI THỨ, GIẢM TẤT CẢ MỌI THỨ, PHÙ HỢP CHO MÁY YẾU SINH LÝ.

Dung lượng: 300kB

Chức năng:

- XÓA TẤT CẢ MỌI THỨ CÓ THỂ XÓA

- GIẢM TẤT CẢ MỌI THỨ CÓ THỂ GIẢM

- PHÙ HỢP CHO MÁY YẾU SINH LÝ.

- KÊT HỢP HOÀN HẢO VS GAME GUARDIAN VÀ KHÔNG GIAN ẢO.

- FIX LỖI KHÔNG NHÌN THẤY NHÂN VẬT.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.


Link tải:

- File FLFFOB12V22: https://goo.gl/DL8Zfm

- File Fix Lỗi Nhân Vật: https://goo.gl/8tzpto

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: