Thursday, January 31, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB13 1.27.1 V7 - FIX LAG DÀNH CHO MÁY TẦM TRUNG NHƯNG MÁY YẾU VẪN MƯỢT.Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB13 1.27.1 V7 - FIX LAG DÀNH CHO MÁY TẦM TRUNG NHƯNG MÁY YẾU VẪN MƯỢT.

Dung lượng: 31kB

Chức năng:

- SIÊU FIX LAG FREE FIRE OB13 V7.

- GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

- DÀNH CHO MÁY TRUNG BÌNH NHƯNG MÁY YẾU VẪN MƯỢT.

- CÁCH CÀI CHI TIẾT ĐỂ KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK NHA.

Link tải:

- File FLFFOB13V7: http://123link.vip/u0wf

- File GP-FPS1.27.1: http://123link.vip/hTDDSUb- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: