Tuesday, January 22, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB13 V1 - XÓA QUẢNG CÁO, GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA, MOD NHÂN VẬT, QUẦN ÁO CƠ BẢN,...Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB13 V1 - XÓA QUẢNG CÁO, GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA, MOD NHÂN VẬT, QUẦN ÁO CƠ BẢN,...

Dung lượng: 300kB

Chức năng:

- SIÊU FIX LAG FREE FIRE OB13 V1.

- GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- MOD NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH.

- MOD QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH.

- XÓA TẤT CẢ.

- XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME

- FPS CAO KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

- DÀNH CHO MÁY YẾU.

- CÁCH CÀI CHI TIẾT ĐỂ KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK NHA.

Link tải:

- File FLFFOB13V1: http://123link.vip/2WAcztrd


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: