Monday, January 21, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 9 - CHỌN TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH, MAP 5V5 SIÊU NHẸ.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 9 - CHỌN TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH, MAP 5V5 SIÊU NHẸ.

Dung lượng: 29Mb

Chức năng:

- FILE FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MÙA ĐÔNG KỲ THÚ: CHỌN TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH, FIX LAG, XÓA HÌNH ẢNH THỪA, XÓA ICON HIỆU ỨNG CHIÊU, XÓA ÂM THANH, MAP DUNG LƯỢNG NHỎ, TỐI ƯU FPS GIÚP GAME MƯỢT MÀ.

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: Tăng RAM, Làm Mát Máy.

Link tải:

- File Fix Lag Liên Quân Mùa 9: https://goo.gl/qPoa66


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/8KRSkb

Hướng dẫn cài đặt:

- Như Video.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: