Monday, January 14, 2019

HACK FREE FIRE OB12 V1.25.8 - CẬP NHẬT THÊM ĐI XUYÊN TƯỜNG, XÓA THÔNG SỐ GIẾT ĐỊCH...THÔNG TIN: HACK FREE FIRE OB12 V1.25.8 -  CẬP NHẬT THÊM ĐI XUYÊN TƯỜNG, XÓA THÔNG SỐ GIẾT ĐỊCH...

DUNG LƯỢNG: 1KB

CHỨC NĂNG HACK:

- CẬP NHẬT THÊM:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- ẨN THÔNG SỐ GIẾT ĐỊCH - HIDE KILL SCORE.

- VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẢN FFOB12FULLV13 CŨNG NHƯ MINI SCRIPT.


LINK TẢI:


- FILE MINI SCRIPT V2: https://goo.gl/HN7rZN

- FILE FFOB12FULL V14: https://goo.gl/xHWUYR

- GAME GUARDIAN MỚI NHẤT: https://goo.gl/bYQ6qa

- VIRUAL XPOSED MỚI NHẤT: https://goo.gl/3mwJ8F


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- NHƯ VIDEO.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: