Sunday, January 20, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB12 V28 - FIX LAG, XÓA HÌNH ẢNH, GIẢM TỦ ĐỒ, GIẢM ĐỒ HỌA, KHÔNG ĐỨNG HÌNH....Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB12 V28 - FIX LAG, XÓA HÌNH ẢNH, GIẢM TỦ ĐỒ, GIẢM ĐỒ HỌA, KHÔNG ĐỨNG HÌNH....

Dung lượng: 104kB

Chức năng:

- SIÊU FIX LAG THEO NHU CẦU CỦA NGƯỜI CHƠI.

- GIẢM ĐỒ HỌA TỐI ĐA.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- GIẢM TỦ ĐỒ.

- FPS CAO KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

- DÀNH CHO MÁY YẾU.

- CÁCH CÀI CHI TIẾT ĐỂ KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK NHA.

Link tải:

- File FLFFOB12V28: http://bit.ly/2T4dPOm

- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment: