Wednesday, January 30, 2019

MOD FULL SKIN, ICON, ÂM THANH, HIỆU ỨNG GỐC LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN TẾT ĐOÀN KẾT.THÔNG TIN: MOD FULL SKIN, ICON, ÂM THANH, HIỆU ỨNG GỐC LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN TẾT ĐOÀN KẾT.

DUNG LƯỢNG: 30MB

CHỨC NĂNG:

- MOD FULL SKIN, ICON, HIỆU ỨNG, ÂM THANH TƯỚNG NÀO CŨNG CÓ.

- 60 TƯỚNG CÓ HIỆU ỨNG SKIN GỐC.

- KHÔNG LỖI MẠNG, CÓ TEST ĐẤU HẠNG TRONG CLIP.

LINK TẢI:

- FILE MOD HIỆU ỨNG: http://123link.vip/ghR2zh

- FILE MOD ICON ÂM THANH: http://123link.vip/uGGzFdF

HƯỚNG DẪN:

- SỬ DỤNG NHƯ VIDEO HƯỚNG DẪN.
Previous Post
Next Post

post written by:

3 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  3. fix lag phiên bản 1.27.1.2 đi anh

    ReplyDelete