Saturday, January 19, 2019

MOD SKIN FULL ICON, HIỆU ỨNG, ÂM THANH 35 TƯỚNG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MUA ĐÔNG KỲ THÚ.
THÔNG TIN: MOD SKIN FULL ICON, HIỆU ỨNG, ÂM THANH 35 TƯỚNG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MUA ĐÔNG KỲ THÚ.

DUNG LƯỢNG: 30MB

CHỨC NĂNG:

- MOD SKIN 35 TƯỚNG CÒN TƯỚNG NÀO VÀ TƯỚNG GÌ XIN MỜI XEM CLIP.

- MOD FULL SKIN, ICON, HIỆU ỨNG, ÂM THANH.

- KHÔNG LỖI MẠNG, CÓ TEST ĐẤU HẠNG TRONG CLIP.

LINK TẢI:

- FILE MOD HIỆU ỨNG 35 TƯỚNG: http://123link.vip/RqMwVNwv

- FILE MOD ICON ÂM THANH 35 TƯỚNG: http://123link.vip/o2OCN

HƯỚNG DẪN:

- SỬ DỤNG NHƯ VIDEO HƯỚNG DẪN.

Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: