Wednesday, January 16, 2019

MOD SKIN HIỆU ỨNG ÂM THANH GỐC 30 TƯỚNG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MUA ĐÔNG KỲ THÚ.



THÔNG TIN: MOD SKIN HIỆU ỨNG ÂM THANH GỐC 30 TƯỚNG LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN MUA ĐÔNG KỲ THÚ.

DUNG LƯỢNG: 30MB

CHỨC NĂNG:

- MOD SKIN 30 TƯỚNG CÒN TƯỚNG NÀO VÀ TƯỚNG GÌ XIN MỜI XEM CLIP.

- MOD FULL SKIN, HIỆU ỨNG, ÂM THANH.

- KHÔNG LỖI MẠNG, CÓ TEST ĐẤU HẠNG TRONG CLIP.

LINK TẢI:

- FILE MOD HIỆU ỨNG 30 TƯỚNG: http://dalatmongm.site/nbdFUL2

- FILE MOD TRANG PHỤC ÂM THANH 30 TƯỚNG: http://dalatmongm.site/OfIfm
HƯỚNG DẪN:

- SỬ DỤNG NHƯ VIDEO HƯỚNG DẪN.



Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: