Thursday, January 17, 2019

SCRIPT FREE FIRE OB12 - UPDATE SCRIPT NEW - ONE HIT, ĐI XUYÊN TƯỜNG, TÀNG HÌNH, ẨN THÔNG SỐ GIẾT ĐỊCH.THÔNG TIN: SCRIPT FREE FIRE OB12 - UPDATE SCRIPT NEW - ONE HIT, ĐI XUYÊN TƯỜNG, TÀNG HÌNH, ẨN THÔNG SỐ GIẾT ĐỊCH.

DUNG LƯỢNG: 3KB

CHỨC NĂNG HACK:

- CẬP NHẬT THÊM:

- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALLHACK.

- TÀNG HÌNH MỚI - GHOST MODE.

- ẨN THÔNG SỐ GIẾT ĐỊCH - HIDE KILL SCORE.

- VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẢN FFOB12FULLV13 CŨNG NHƯ MINI SCRIPT.


LINK TẢI:


- FILE MINI SCRIPT V2: http://dalatmongm.site/ujvQQkE


- FILE TÀNG HÌNH: http://dalatmongm.site/SF8TABE


- FILE FFOB12FULL V14: http://dalatmongm.site/ySy9

- GAME GUARDIAN MỚI NHẤT: https://goo.gl/bYQ6qa

- VIRUAL XPOSED MỚI NHẤT: https://goo.gl/3mwJ8F


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: