Monday, January 21, 2019

SCRIPT FREE FIRE OB12 - UPDATE SCRIPT VÀ TAB TẢI LÊN - ANTIBAND, MỞ KHÓA THIẾT BỊ, NGƯỜI TRẮNG, ĐẤT ĐEN.


THÔNG TIN: SCRIPT FREE FIRE OB12 - UPDATE SCRIPT VÀ TAB TẢI LÊN -  ANTIBAND, MỞ KHÓA THIẾT BỊ, NGƯỜI TRẮNG, ĐẤT ĐEN.

DUNG LƯỢNG: 6KB

CHỨC NĂNG HACK:

- CẬP NHẬT THÊM:

- TAB TẢI LÊN V16 : THÊM NGƯỜI TRẮNG, ĐẤT ĐEN, GIẢM SÁT THƯƠNG ONE HIT...

- MINI SCRIPT V4: THÊM ANTIBAND CAO CẤP, MỞ KHÓA THIẾT BỊ VÀ IMEI....

- CÁCH CHƠI KHÔNG BỊ GARENA QUYÉT HACK.

LINK TẢI:

- FILE MINI SCRIPT V4: https://goo.gl/8uMueM

- FILE TÀNG HÌNH: https://123link.vip/SF8TABE

- FILE FFOB12FULL V16: https://goo.gl/SVBcrX

- GAME GUARDIAN MỚI NHẤT: https://goo.gl/bYQ6qa

- VIRUAL XPOSED MỚI NHẤT: https://goo.gl/3mwJ8F


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: