Monday, March 11, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB13 1.27.3 V15 - MOD NHÂN VẬT VÀ ĐỒ CƠ BẢN, MOD FPS CAO, GIẢM ĐỒ HỌA CHO MÁY YẾU.

Thông tin: FIX LAG FREE FIRE OB13 1.27.3 V15 - MOD NHÂN VẬT VÀ ĐỒ CƠ BẢN, MOD FPS CAO, GIẢM ĐỒ HỌA CHO MÁY YẾU.
Dung lượng: 100KB

Chức năng:

- FIX LAG FREE FIRE OB13 11/3/2019.

- DÀNH CHO MÁY YẾU, CHIP CÙI, RAM 256...

-  GIẢM VÀ TỐI ƯU HÓA 99% ĐỒ HỌA.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- MOD NHÂN VẬT CƠ BẢN.

- MOD ĐỒ CƠ BẢN.

- XÓA ĐỒ SHOP, ĐỒ GAME.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

- CÁCH CÀI CHI TIẾT ĐỂ KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB13v15: http://123link.vip/KSMq0p1


- File GP-FPS1.27.3: http://123link.vip/GkNsg


- App Fix Lag Kết Hợp Game Launcher: https://goo.gl/Txr6s6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: