Friday, March 22, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.28.2 V2 - XÓA HÌNH ẢNH QUÀNG CÁO, GIẢM ĐỒ HỌA, FPS CAO, KHÔNG ĐỨNG HÌNHThông tin:  FIX LAG FREE FIRE OB14 1.28.2 V2 -  XÓA HÌNH ẢNH QUÀNG CÁO, GIẢM ĐỒ HỌA, FPS CAO, KHÔNG ĐỨNG HÌNH
Dung lượng: 35kb

Chức năng:

-  PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 22/3/2019.

- GIẢM 99% ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

- GIẢM NHẸ DATA MỚI.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:

- File FLFFOB14 V2: https://linkvina.top/hRYoOjW


- File FPS OB14 V1: https://linkvina.top/h6jETow0


- File FPS OB14 V2: https://linkvina.top/TwbgJ


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: