Saturday, March 30, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.29.2 V6 - XÓA HÌNH ẢNH, POSTER, GIẢM ĐỒ HỌA 99%, FPS CAO KHÔNG ĐỨNG HÌNHThông tin:  FIX LAG FREE FIRE OB14 1.29.2 V6 - XÓA HÌNH ẢNH, POSTER, GIẢM ĐỒ HỌA 99%, FPS CAO KHÔNG ĐỨNG HÌNH


Dung lượng: 49kb

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.29.2 30/3/2019.

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- XÓA HÌNH ẢNH LOAD TRẬN.

- GIẢM 99% ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

- GIẢM NHẸ DATA MỚI.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:


- File FLFFOB14 V6:https://123link.co/jeiQCp


- File FPS OB14 V3: https://123link.co/WP1uGoG

- File FPS OB14 V4: https://123link.co/jMv6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: