Sunday, March 31, 2019

FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.0 V7 - FPS CAO, MƯỢT MÀ, GIẢM ĐỒ HỌA, HÌNH ẢNH, VÀO TRẬN NHANH KHÔNG ĐỨNG HÌNH
Thông tin:  


Dung lượng: 47kb

Chức năng:

- PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB14 1.30.0 31/03/2019

- XÓA HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO TRONG GAME.

- XÓA HÌNH ẢNH LOAD TRẬN.

- GIẢM 99% ĐỒ HỌA.

- TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

- GIẢM NHẸ DATA MỚI.

- VÀO VÀ THOÁT TRẬN NHANH.

- TÍCH HỢP SẴN FPS CAO ẨN, KHÔNG ĐỨNG HÌNH 100%.

KHÔNG LỖI MẤT HÌNH NHÂN VẬT.

- CHỈ LÀ FIX LAG NÊN KHÔNG KHÓA NICK.

Link tải:


- File FLFFOB14 V7: https://123link.co/jeiQCp


- File FPS OB14 V5: https://123link.co/DFrzQv8

- File FPS OB14 V6: https://123link.co/A1gR

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: