Wednesday, March 27, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - MAP SIÊU NHẸ, PIC TƯỚNG VÀ VÀO TRẬN SIÊU NHANH CHO MÁY YẾU HẾT LAG.Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - MAP SIÊU NHẸ, PIC TƯỚNG VÀ VÀO TRẬN SIÊU NHANH CHO MÁY YẾU HẾT LAG.

Dung lượng: 25Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4.

- XÓA HÌNH ẢNH, HIỆU ỨNG SẢNH, HÌNH ẢNH TƯỚNG...

- PIC TƯỚNG SIÊU NHANH.

- VÀO TRẬN CỰC NHANH.

- MAP SIÊU NHẸ TỐI ƯU COMBAT

- XÓA HIỆU ỨNG LINH TINH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.
Link tải : https://123link.co/qlnGyRp


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: