Friday, March 15, 2019

FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - PIC TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH, MAP TỐI ƯU HÓA COMBAT....


Thông tin: FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4 - PIC TƯỚNG NHANH, VÀO TRẬN NHANH, MAP TỐI ƯU HÓA COMBAT....

Dung lượng: 28Mb

Chức năng:

- FIX LAG LIÊN QUÂN MOBILE 1.27.1.4.

- PIC TƯỚNG NHANH.

- VÀO TRẬN NHANH.

- MAP MÀN ĐÊM VÔ TẬN TỐI ƯU COMBAT

- XÓA HIỆU ỨNG LINH TINH.

- GIÚP COMBAT VÀO TRẬN NHANH.

- ỔN ĐỊNH FPS.Link tải game: http://123link.vip/XnCbKAKo

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO.Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: